Студенти от БСУ се обучаваха в Националната служба „БОП”, в Академията на МВР и в Научноизследователския институт по криминология и криминалистика

Студенти от БСУ се обучаваха в Националната служба „БОП”, в Академията на МВР и в Научноизследователския институт по криминология и криминалистика

Студентите от магистърските програми Съдебни инженерно-технически експертизи, Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението и Техническа безопасност и електротехническа експертиза проведоха практическо обучение в специализираните лаборатории на факултет „Полиция” и слушаха лекция на декана доц. д-р Иван Видолов, бивш възпитаник на БСУ. Групата посети лабораториите на факултет „Пожарна безопасност” на  Академията на МВР, където е преподавал и Министър - председателят на Република България г-н Бойко Борисов. Студентите се срещнаха с гл.комисар Явор Колев от Национална служба „БОП” на МВР.

Практиката на студентите от ЦИТН е ежегодна и се организира и ръководи от доц.д-р Камен Сейменлийски, зам.-декан на центъра.
Обучението е съобразено с учебните програми на магистърските специалности и обхваща изготвяне на криминалистични експертизи, изследване на новостите в борбата с киберпрестъпността, практическа работа в специализираните лаборатории на факултет „Полиция” на Академията на МВР.

Praktika BOP SN851577.JPG