Студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия и Естония ще се обучават в БСУ

За трета поредна година БСУ спечели проект по Секторна програма „Еразъм” към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти.

Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време ще имат възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Програмата предвижда и посещение на редица културни прояви. Курсът завършва с изпит, а студентите получават 12 кредита и международно признат сертификат.

След завършване на курса студентите ще се обучават един семестър в български висши училища.

Досега в БСУ трудния български език са усвоили над 40 студенти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Турция.

Проектът стартира на 1 септември от 11 часа в зала 207.