Студенти от Германия, Полша, Унгария, Чехия, Белгия, Турция и Португалия ще се обучават в БСУ

За шести пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма Еразъм към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти.

Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите ще се обучават по 6-7 часа дневно, като през останалото време имат възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Програмата предвижда и посещение на редица културни прояви.

Проектът стартира на 27 август.

Официалното откриване на курса е на 27 август от 10.00 часа в зала 215 на БСУ.

На откриването ще присъства и Боряна Клинкова, която е първата Еразъм студентка на БСУ. Тя е възпитаничка на Бургаския свободен университет, завършила през 2002 г. специалност „Приложна лингвистика“. Тази година във връзка с честванията на 25-та годишнина на програма „Еразъм“ в Европа Боряна Клинкова бе избрана от Европейската комисия за Еразъм посланик на студентите от България и представи своята лична Еразъм история на Националната конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”, проведена от ЦРЧР в София на 30.05.2012 г., както и на организираните мероприятия от ЕК – конференция в Брюксел, Белгия, в края на месец януари, и конференция в Копенхаген, Дания през май 2012 г. В момента Боряна Клинкова работи като координатор по Еразъм и други международни програми в Университета Ерланген-Нюрнберг в Германия.