Студенти от Холандия, Германия, Полша, Латвия впечатлени от библиотеката на БСУ

Студенти от Холандия, Германия, Полша, Латвия и България посетиха Бургаския свободен университет. В продължение на два часа те проведоха практическо занимание и с интерес изслушаха презентацията на директора на библиотеката Д. Адамова за организацията на фондовете и обслужването в библиотеката на БСУ. Посещението е част от програмата на международната лятна школа на катедра “Библиотекознание” към Софийския университет. “Тук сме си в Холандия!”, бяха думите на първите студенти, пристъпили в читалнята на университетската библиотека.