Студенти от ЦИТН с награди от научна сесия на ТУ Варна

Студенти от ЦИТН с награди от научна сесия на ТУ Варна

Студенти от специалностите КСТ, КЕВЕИ и ЕСЕО на Центъра по информатика и технически науки на БСУ взеха участие в Студентската научна сесия 2017 на ТУ Варна. Отличени бяха докладите „Алтернативи на производство на електроенергия“   с автори Артем Тарасов и Егор Галцев – II място в секция „Възобновяеми енергийни източници” и „Система за изследване на спестени вредни емисии от БСУ“ с автори Благовест Рачев, Тони Ганчев, Радостин Димитров и Теодор Георгиев – II място в секция „Морски науки, топлотехника и икономика”.  
Научни ръководители на разработките са: проф. д-р инж. Радостин Долчинков; доц. д-р инж. Камен Сейменлийски; доц. д-р инж. Силвия Лецковска.

 

 

DSC_705състезание Варна 1.JPG