Студенти от ЦИТН спечелиха четвърто място на Републиканска олимпиада по програмиране

Студенти от ЦИТН спечелиха четвърто място на Републиканска олимпиада по програмиране

На 13 и 14 май 2016 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе XXVIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране. 

Републиканските студентски олимпиади се провеждат по правилата и съгласно изискванията на Международната студентска олимпиада по програмиране и се домакинстват на ротационен принцип от университетите в България. 
В състезанието взеха участие 24 отбора, представители на 10 университета – Бургаски свободен университет, Нов български университет, СУ "Св. Климент Охридски", Технически Университет – Варна, Русенски Университет „Ангел Кънчев, Технически университет – Габрово, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Американски Университет Благоевград.

Бургаски свободен университет участва с три отбора с ръководители гл. ас. д-р Димитър Минчев и ас. д-р инж. Атанас Димитров със спонсори Стоян Узунов и Воскан Пехливанян.

Представителите на БСУ за пореден път защитиха достойно името на университета, класирайки се на четвърто място. Традиционно доброто представяне на студентите на БСУ на най-представителния национален форум в областта на информатиката и компютърните науки в университетското образование е поредното доказателство за достойното място, което заема нашият университет в скалата на българските висши училища.

  • Отбор 1 : Христо Христов, 3 курс, специалност “Софтуерно инженерство“, Капитан на отбора, Евгени Иванов, 3 курс, специалност „Софтуерно инженерство“ и Камен Томов, 3 курс, специалност „Информатика и компютърни науки“.
  •  Отбор 2 : Георги Финдулов, 4 курс, специалност „Информатика и компютърни науки“, Капитан на отбора, Антон Абросимов, 2 курс, специалност „Информатика и компютърни науки“ и Даниил Романов, 1 курс, специалност „Информатика и компютърни науки“.
  •  Отбор 3 в: Венцислав Вълев, 4 Курс, специалност „Информатика и компютърни науки“, Капитан на отбора, Виолета Вантева, 2 Курс, специалност „Информатика и компютърни науки“ и Александра Роганова, 2 Курс, специалност „Приложна информатика и мултимедия“.

 

BFU_3.jpg
BFU_2.jpg