Студенти посетиха ВЕИ „Бузлуджа”

Посещение ВЕИ БСУПо време на практическо обучение студенти от ЦИТН, спец. КЕВЕИ, посетиха вятърна централа „Бузлуджа” и подстанция „Ветроком”. Там те се запознаха с присъединяване на ВЕИ централа на 110 kV, както и нейното управление от SCADA система.

Обучението продължи в диспечерския център на EVN, откъдето се управлява енергийната мрежа средно напрежение, както и всички ВЕИ централи присъединени към нея.

Студентите посетиха също водноелектрическа централа „Енина” и фотоволтаична централа „Здравец” до Димитровград.

Практическото обучение по присъединяване на различни видове възобновяеми източници на енергия към енергийната система бе проведено под ръководството на доц. д-р Камен Сейменлийски.Посещение ВЕИ БСУ