Студентите на БСУ начело в провеждането на практики

Студентите на БСУ начело в провеждането на практики

Бургаският свободен университет е сред трите водещи висши училища по провеждани практики по проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Данните бяха оповестени от екипа за управление на проекта в Министерство на образованието и науката https://mon.bg/bg/news/4003 и бяха представени на първа страница в последния брой на официалното издание Аз-Буки. И ако студентите в медицинските висши училища са активни в своята професионална област, то БСУ е безспорният лидер по провеждани практики в областта на информатиката и техническите науки, правото, педагогиката и бизнеса.

По 600 лв. получават студентите на БСУ за участието в студентска практика. Практиката е 240 часа в реална работна среда, съответства на изучаваното по специалността професионално направление и се ръководи от ментор на работодателя и от академичен наставник - преподавател от университета https://www.bfu.bg/bg/novini/startira-proekt-studentski-praktiki . Студентите могат да кандидатстват за  обявените от работодателите позиции в онлайн платформата на проекта „Студентски практики – Фаза 2“ https://praktiki.mon.bg/ след като се регистрират в нея. БСУ приветства и работодателите да се включват активно.

azbuki-korica.jpg