Студентският съвет организира благотворителна кампания