Студентският съвет организира дискусионна лекция

Уважаеми колеги,

Студентският съвет ви кани на дискусионна лекция на 10 май 2010 г. от 13 часа в зала 208 на БСУ на тема „Проблемът наука-религия като феномен на модерната епоха" с лектор д-р Тодор Велчев - главен асистент в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Той е член на сдружение ХАРТА, което е независима гражданска неполитическа организация с нестопанска цел, учредено за осъществяване на дейност в обществена полза. За целта сдружението организира и провежда курсове, семинари, конференции, обществени дискусии и дебати.

Д-р Велчев е често канен лектор по различни интересни за студентите теми и е провеждал лекционни дискусии в СУ, в УНСС- София, Медицинския университет във Варна и др.

Очакваме ви!

Студентски съвет към БСУ