Студентско научно творчество (предварителен кръг) - класиране

На 16 март 2007 г. се проведе предварителният конкурс за студентско научно творчество, в който взеха участие над 100 студентски научни разработки от БСУ, разпределени по центрове. Комисиите направиха следното класиране на най-добрите реферати:

ЦХН

ЦИТН

ЦЮН

ЦИУН