Тържествена церемония по връчване дипломите на Випуск 2013 на БСУ

Промоция БСУ 2013„За мен е чест да получа най-високото академично отличие на Бургаския свободен университет. От днес нашите два университета ще работят още по-вдъхновено и задълбочено в името на укрепване и развитие на научната и изследователската дейност и международното сътрудничество" - каза проф. дпн Дина Муфтаховна Джусубалиева, Ректор на Хуманитарно-техническия университет в Алмати, Република Казахстан. Тя бе удостоена от Академичния съвет с почетното звание „Доктор хонорис кауза на БСУ” за особени заслуги в междууниверситетските отношения, развитието и утвърждаването на сътрудничеството в областта на учебната и научноизследователската дейност.

Промоция БСУ 2013Церемонията по удостояване с почетното звание се състоя по време на тържественото връчване на дипломите на Випуск 2013 на Бургаския свободен университет. Над 500 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях  18 са отличниците на випуска, които бяха удостоени от Ректора проф. Васил Янков със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.

Промоция БСУ 2013За първи път в своята история Бургаският свободен университет удостои със  званието „почетен професор” изявени академични преподаватели със собствен принос за развитието и утвърждаването на БСУ. Почетното звание получиха: проф. дфн Иван Куцаров; проф. д-р Евангелий Андронов; проф. д-р Димитър Доганов; доц. д-р Александър Атанасов. Посмъртно със званието „Почетен професор на БСУ” бе удостоена проф. д-р Емилия Къндева – дългогодишен преподавател в Центъра по юридически науки, декан на Центъра и основоположник на специалността „Публична администрация”.

Своите дипломи за академични длъжности получиха и проф. д-р Силви Чернев и доц. д-р Мария Нейчева.

Промоция БСУ 2013В своето слово към випускниците ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков подчерта ролята и мястото на Бургаския свободен университет в академичната история на България и пожела на абсолвентите успешна реализация, воля и упоритост в професионалния им път.

На академичната церемония присъстваха: зам.-кметът но Община Бургас Красимир Стойчев; зам.-областният управител доц. д-р Севдалина Тороманова; вицеконсулът на Република Турция Месуд Гидер; ректорът на Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов проф. д-р Величко Адамов; членовете на Настоятелството на БСУ -  г-н Янко Янков, ген. Красимир Петров и г-н Димитър Събков.

Промоция БСУ 2013