Тържествено връчване на дипломите в БСУ

Тържествено връчване на дипломите в БСУ

На 23 май 2021 г. в БСУ се проведе тържественото връчване на дипломите на випуски 2020 и 2021. Над 400 абсолвенти се дипломираха общо от двата випуска. Отличниците бяха удостоени от Ректора  проф. д.п.н. Галя Христозова със свидетелства за отличие за постигнати високи резултати в обучението и издигане авторитета на академичната общност.

„От свое име и от името на вашите преподаватели ви пожелавам успех. Нека високият професионализъм и почтено поведение красят вашата бъдеща работа“– каза в приветственото си слово ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова. „Запазете  жив  пламъка  на  духовното  безпокойство и научното любопитство. Запазете уважението към своя университет. Бъдете инициативни, упорити, устремени! Бъдете първи!“ – каза още проф. Христозова.

Свидетелства за академична длъжност доцент получиха преподавателите от Центъра по юридически науки Боян Георгиев, доцент по Административно право, и Ваня Стаматова, доцент по Международно право. Документ за присъждане на образователна и научна степен доктор по  Право, Граждански процес,  получиха Даниела Зарева и Маргарита Събева.

Гости на церемонията бяха зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева и Атанас Хавсалиев, експерт Обучение и квалификация в Лукойл Нефтохим Бургас. Присъстваха членовете на Настоятелството на БСУ: проф. д-р Васил Янков, почетен ректор; проф. д-р Димитър Юдов; Димитър Събков; Ивайло Савов; ген. Красимир Петров; Янко Янков.

Поздравителни адреси бяха получени  от областния управител проф. д.н. Мария Нейкова и от кмета г-н Димитър Николов.

DSC_1325.JPG
VBF_0971 1.jpg
VBF_1026.jpg
DSC_1335.JPG
VBF_1019.jpg
VBF_1037.jpg
VBF_1039.jpg
VBF_1046.jpg
VBF_1047.jpg
VBF_1052.jpg
VBF_1058.jpg
VBF_1012.jpg
VBF_1062.jpg
VBF_1065.jpg
VBF_1085.jpg
VBF_1089.jpg
VBF_1097.jpg
VBF_1121.jpg
VBF_1141.jpg
VBF_1144.jpg
VBF_1017.jpg
VBF_0978.jpg
VBF_1015.jpg
VBF_0983.jpg
VBF_0988.jpg
VBF_0989.jpg
VBF_0990.jpg
VBF_0991.jpg
VBF_0995.jpg
VBF_0999.jpg
VBF_1147.jpg
VBF_1011.jpg
VBF_1010.jpg
VBF_1005.jpg
VBF_0972.jpg
VBF_0981.jpg
VBF_0982.jpg
VBF_0974.jpg