Трети преглед на Студентското научно творчество

На 18.12.2002 г. в Бургаски Свободен Университет се проведе Третият преглед на Студентското научно творчество. Награждаването на победителите се проведе от 18 ч. в зала 112.