Три сертификата и награди за БСУ за 25–та годишнина на програма „Еразъм“

BKНа 30 май 2012 г., в гр. София, в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Центърът за развитие на човешките ресурси проведе Национална конференция „25 години Еразъм в Европа, 15 години Еразъм в България”.

Възпитаничката на БСУ Боряна Клинкова, завършила през 2002 г. специалност Приложна лингвистика (снимката вляво), която бе избрана от Европейската комисия за Еразъм посланик на студентите от България, представи своята лична Еразъм история и получи специална награда и сертификат.KM

По време на събитието се състоя и официална церемония по награждаване на студенти, преподаватели и проекти по Интензивни програми, представени със статии в Юбилеен сборник, посветен на секторна програма „Еразъм” в България. Връчени бяха награди на студентката от БСУ Мария Кокончева, която бе Еразъм студент в Университета „Сан Хорхе“, гр. Сарагоса, Испания през академичната 2007-2008 г., както и на преподавателката от БСУ гл. ас. Красимира Минева (снимката вдясно), която участва в Интензивната програма, разработена и изпълнена от БСУ през 2008 г. на тема: „Идентифициране и мултиплициране на добрите практики в предоставянето на социални услуги на семейства“ с партньори от Португалия и Белгия.