ЦИТН организира олимпиади по информатика и електроника за ученици

В рамките на кандидатстудентска кампания - 2010, Центърът по информатика и технически науки (ЦИТН) към Бургаският свободен университет (БСУ) организира тематични олимпиади за ученици.

  • Олимпиадите се провеждат във вид на тест.
  • Олимпиадите се провеждат в съответното училище, в предварително обявени дата, час и място на провеждането.
  • В рамките на 60 минути участникът трябва да отговори на 50 въпроса, част от които са логически въпроси, друга част съдържат въпроси от обща подготовка, а трета част са специализирани въпроси и задачи по информатика  или електротехника или математика.
  • Олимпиадата има за цел бъдещите кандидат-студенти да проверят своите знания  в реални условия, върху материал, подобен на материала от СТОП-теста за приемане на студенти в БСУ.
  • Освен стандартния материал от СТОП-теста, в теста за олимпиадата са включени и допълнителни въпроси, които имат за цел да се провери нивото на подготовка на завършващите ученици по ключови компетентности в областта на информатиката или електротехниката или математиката.
  • Резултатите от олимпиадите ще бъдат оценени от проверяваща комисия на ЦИТН, БСУ - Бургас.
  • Участниците ще получат резултатите със събрания брой точки от теста.
  • Всички участници ще бъдат уведомени за получените от тях  резултати.
  • Онези, които са събрали над определен брой  точки,  при тяхно желание, ще бъдат  приети и записани за студенти в БСУ  без допълнителен кандидатстудентски изпит, само благодарение на постигнатите в теста добри резултати.

Условия за участие

В олимпиадата могат  участват ученици от последните класове в средните училища.

В зависимост от профила на  училището ЦИТН предлага варианти – олимпиада по електроника или информатика, включващи и въпроси по математика и обща подготовка. Съответният вариант  се избира от представители на училището.

За участие в олимпиадата всеки ученик уведомява отговарящия за училището учител, който го записва в списъка на участниците.

Списъкът може да бъде допълван и в деня на олимпиадата, но не по-късно от обявения час на започване.

 

Примерни тестове

1. Указания за попълване на бланката за отговори

2. Тест по информатика

3. Тест по електроника