ЦЮН организира междууниверситетско състезание в БСУ

ЦЮН организира междууниверситетско състезание в БСУ

Центърът по юридически науки организира за седми пореден път  Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус в БСУ на 13 април 2017 година.Първото съревнование беше проведено през 2011 година. Повод за организирането му тогава беше желанието на студентите по право от БСУ да премерят сили с представители на различни университети и да проверят нивото на подготовката си. Участваха отбори от едва три правни факултета от ЮЗУ „Неофит Рилски”, ВСУ „Черноризец Храбър” и БСУ.

През следващите години броят на участващите отбори и представителността на състезанието нараснаха. Тазгодишният форум се превърна в национално междууниверситетско състезание. В него взеха участие отбори от 7 университета, в които се изучава специалността „Право”. На първо място се класира отбор от СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите от ЦЮН на БСУ и от другите университети се представиха на много високо ниво.
Самото съревнование протече при отлична организация и стриктно спазване на принципите на равнопоставеност на отделните отбори и честност при провеждането му и оценяването на резултатите.