ЦЮН организира научна конференция "Право и сигурност"

ЦЮН организира научна конференция


На 29 и 30 септември 2017 г. се проведе и приключи успешно организираната от Центъра по юридически науки към  Бургаския свободен университет  научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”. В рамките на конференцията бяха обособени четири панела:

  • Съдържание и обхват на понятието „национална сигурност“;
  • Аспекти на националната сигурност в различните правни отрасли;
  • Електронното правителство – предизвикателства и заплахи;
  • Национална сигурност и права на човека – къде са границите.

Откриването започна на 29 септември 2017 г. с реч на декана на ЦЮН и  приветствия от академичното ръководство. Официални гости на събитието бяха г-н Пламен Узунов, секретар по правни въпроси и антикорупция на Президента на Република България, членове на новоизбрания ВСС, председателят на Апелативния съд в гр. Бургас и председателят на Районния съд в гр. Бургас.
Участие взеха учени от УНИБИТ, Варненски свободен университет, Шуменски университет, Бургаския свободен университет и др.  Основият доклад бе изнесен от доц. д-р Мария Нейкова, на тема: “Понятието “Национална сигурност”- съвременни аспекти.”

Заради изключителния интерес по тематиката организаторите ще продължат инициативата за организиране на  научни конференции по актуални въпроси на националната сигурност.

 

конференция 1.jpg
конференция 2.jpg
конференция 3.jpg
конференция 4.jpg