Творческо задание за разработване на слоган и графична марка (лого) на ЦИУН

По случай 20-годишнината на БСУ и ЦИУН обявяваме конкурс за създаване на слоган и графична марка (лого) на ЦИУН. 

Условия за участие:

1. Участници могат да бъдат студенти в ЦИУН, редовна или задочна форма на обучение. Един участник може да подава до две предложения за слоган и лого или само за слоган или само за лого.

2. Предложенията се изпращат на имейл louizov@abv.bg  до 18 май 2011 г.

3. Победителят в конкурса ще бъде обявен и награден на вечерта на икономиста, която ще се проведе през месец май.

5. Жури на конкурса са:

Проф. д-р Петко Чобанов- председател

Доц. д-р Лина Анастасова

Гл.ас. Ирена Кунева

Гл.ас. Атанас Луизов

Представител на рекламна агенция 

Цел: Графичната марка (лого) и слоганът на ЦИУН да бъдат нови отличителни елементи, които да бъдат използвани в комуникацията на Центъра с различни аудитории. 

Детайли/основно послание:

ЦИУН обучава студенти в четири специалности: финанси, счетоводство и контрол, маркетинг и бизнес администрация. Мисията на Центъра е да подготвя компетентни специалисти чрез предлагане на висококачествено бизнес обучение.  Основни приоритети в образователната дейност на ЦИУН са: високи стандарти на обучение, съобразени с изискванията на европейските образователни институции, ориентиране на обучението към потребностите практиката, изграждане на климат на сътрудничество със студентите. 

За основа при създаването на слоган и графична марка на ЦИУН може да използвате тези на БСУ:

Новата идея в образованието” 

 

Изисквания към слогана:

Да е уникален и отличителен.

Да съдържа идеите за образование, развитие, успех, бизнес, студенти.

Да изразява мисията и приоритетите на БСУ и ЦИУН.

Да е звучен за произнасяне.

Да е лесен за запомняне.

Да се превежда на английски език без семантични загуби.

 

Изисквания към графичната марка (лого):

Да е уникална и отличителна.

Да внушава идеите за образование, развитие, успех, бизнес.

Да изразява мисията и приоритетите на БСУ и ЦИУН.

Да съдържа абревиатурата ЦИУН/FBS (Faculty of Business Studies).

Да е запомняща се.

Да е лесна за четливо репродуциране.

Да е приспособима към различни рекламни материали. 

Аудитория: настоящи, завършили и бъдещи студенти, работодатели, образователни и обучителни институции у нас и в чужбина, общински и държавни институции, широка публика.

 

Къде ще се използва: печатни рекламни материали (листовки, брошури, каталози), рекламни сувенири, уеб сайт на БСУ, Интернет страници

 

Формат:

1. Предложенията за слоган да бъдат изпратени на файл във формат .doc.

2. Предложенията за графична марка (лого) могат да бъдат в следните формати: JPEG, TIFF, GIF.

3. Цветова схема: CMYK.

4. Проект на логото в размер 1:1.

 

Срок: 18 май 2011 г.