Участие на преподаватели от ЦИТН в международен симпозиум

От 28-30 октомври 2009 г. в Нови Сад, Novi Sad Fair Business Center, Сърбия, се състоя 15 – тия Международен симпозиум по Силова електроника – Ее2009. На симпозиума участваха представители на три континента – Европа, Америка и Азия. Председател на Симпозиума бе проф. Владимир Катич.

Представените 120 материала бяха обединени в 7 секции – силови преобразуватели, електрически устройства, двигатели, електрически машини, контрол и измерване, силова електроника и телекомуникации, възобновяеми енергийни източници.

Симпозиумът бе организиран от Техническия факултет на университета в Нови Сад (в който се обучават около 10000 студента), Сдружението на инженерите по електроника, института "Никола Тесла" и Конгресния център на Нови Сад.

В секция Електронни компоненти взеха участие и преподаватели от ЦИТН при БСУ – доц. д-р П. Рахнев и доц. д-р С. Лецковска. Бяха представени два доклада: "Мощни резистори за високочестотно приложение" и "Импулсно настройване на слойни резистори за силови прибори. Интерес към тях проявиха много от участниците в заседанието, особено проф. Богослав Гжежиг, работещ активно в областта на създаване на т.н. "изкуствено сърце".

Паралелно се проведе 5-тото международно студентско състезание "HARDWARE & SOFTWARE 2009" и Състезанието за най-добър студентски доклад. Както подчертаха организаторите, форумът е добра възможност на студентите – магистри да участват в него и да представят свои разработки по теми, дипломни работи и др. Това е свързано с изискването, при завършване на магистърска степен, да имат участие и публикуване на резултати от работата на научен форум.