Участвай във втория цикъл на международния проект по PR 2.0 на ЦХН!

„Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0” е спечелен проект на БСУ по интензивна програма „Еразъм” с партньорството на университетa Яшар (Турция), Политехническия институт в Порталегре (Португалия) и университета в Тарту (Естония).

Вторият цикъл на проекта ще се проведе в Португалия, в Политехническия институт в Порталегре, в периода 28.04.2014 – 09.05.2014 г.

Основен акцент на второто издание на проекта „Европейски аспекти и национални практики на PR 2.0” ще бъдат новите тенденции в социалните медии, социалните мрежи, контент маркетинга и онлайн репутацията.

За да участваш, трябва да си:

  • студент от специалност “Връзки със обществеността” или “Журналистика” II, III или IV курс редовно или задочно обучение;
  • да владееш английски език на ниво поне Upper Intermediate;
  • да си силно мотивиран да работиш в екип;
  • да имаш интерес към социални мрежи и медии;

Само 6 одобрени студенти от БСУ ще заминат за Португалия.

Попълни и изпрати заявление за участие на dipopova@bfu.bg и mfilipov@bfu.bg до 20 декември 2013.

Заявления след посочената дата няма да бъдат разглеждани.

Заявилите желание за участие ще се явят на тест по английски език, за чиято дата ще бъдат информирани допълнително по имейл.