Учебни занятия – І курс – задочно

Учебните занятия на студентите,
записани в І курс - задочно обучение,
ще започнат по специалности както следва: 

Център по юридически науки

Спец. Право

15.09.2009 г.

 от 8 часа в Аулата на БСУ

Спец. Публична администрация

19.09.2009 г.

 от 14 часа в зала 220

Център по икономически и управленски науки

Спец. Финанси

19.09.2009 г.

 от 12 часа в Аулата на БСУ

Спец. Счетоводство и контрол

19.09.2009 г.

 от 12 часа в Аулата на БСУ

Спец. Маркетинг

19.09.2009 г.

 от 12 часа в Аулата на БСУ

Спец. Бизнес администрация

19.09.2009 г.

 от 12 часа в Аулата на БСУ

Център по информатика и технически науки

Информатика и компютърни науки

18.09.2009 г.

 от 12 часа в зала 208

Компютърни системи и технологии

18.09.2009 г.

 от 12 часа в зала 208

Център по хуманитарни науки

Спец. Връзки с обществеността

20.09.2009 г.

 от 8 часа в зала 110

Спец. Журналистика

17.09.2009 г.

 от 9 часа в зала 325

Спец. Социални дейности и консултиране

20.09.2009 г.

 от 8 часа в зала 110

 

 Подробният график по дни и часове

е публикуван в сайта  - меню Електронни услуги.
Достъпът е с факултетен номер и ЕГН.