Учители от Европа ще се обучават в БСУ

Учители от Европа ще се обучават в БСУ

Над 48 учители от Италия, Испания, Ирландия, Великобритания и България  ще се обучават в БСУ. Работното ателие е част от проекта по програма „Еразъм+“ „Промотиране на европейска идентичност и формиране на ключови компетентности“,  по който БСУ е партньор . В продължение на една седмица  участниците , които са учители и специалисти в системата на средното образование, ще вземат участие в сесии, свързани с развиването на умения и компетентности за разработване на електронни обучителни материали, ще работят с платформата Мудъл,  ще развиват професионални умения за създаване на активна гражданска позиция и за насърчаване на европейска идентичност чрез използването на информационните и комуникационните технологии.
Форумът беше открит от  зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Участниците бяха приветствани и от декана на ЦХН доц. д-р Мария Алексиева и от директора на ПГРЕ „Г.С. Раковски” – Бургас, партньор по проекта, г-жа Радостина Георгиева.Обучението ще се проведе в сградата на университета от екипи преподаватели от БСУ и от ПГРЕ „Г.С. Раковски”, Бургас.

 

DSC_6774.JPG
DSC_6782.JPG
DSC_6784.JPG
DSC_6788.JPG