„Уни-Съвършенство” проследява развитието на студентите

Бургаският свободен университет оптимизира своите системи за администриране и обучение. Проектът „Уни-Съвършенство” дава възможност да се проследява индивидуалното развитие на всеки студент и преподавател.  По този начин ще се надгражда качеството на образователните услуги, които предлага БСУ.

Основните задачи, които проектът засяга, са обучението на студентите, научноизследователската работа на преподавателите и административните услуги и управлението. Проектът е на стойност 344 886, 83 лева, продължителността му е 22 месеца и е съобразен с областната стратегия за развитие на област Бургас 2005 - 2015 г.

 „БСУ е университетът, който работи за вътрешната си комуникация и индивидуалната работа със студентите си”, каза ръководителят на проекта доц. Милен Балтов, зам.- ректор по Учебната дейност.

Проектът „Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.