Университетски турнир по футбол

2008-2009

СЪОБЩЕНИЕ

Всички желаещи да се включат във вътрешноуниверситетския футболен турнир трябва да заявят участието на своя отбор до 18 януари 2009 г. в стая 502.

Отборът се сформира от студенти от една и съща специалност и курс.

 

Заявката включва списък на състезателите от отбора:

Специалност

Курс, група

Трите имена на студентите

Факултетен номер, форма на обучение

Имената и телефонен номер на капитана на отбора

 

Турнирът стартира в началото на летния семестър 04 март 2009 г.