Успешно приключи работата по международен двугодишен проект на БСУ

На 03.09.2010 г. от 09:30 часа в конферентна зала № 2 на Бургаския свободен университет ще се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по двугодишния международен проект на тема «Обучение по сигурност и безопасност в туризма».

Проектът, съфинансиран от програмата Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации, постигна целта си  да подобри уменията и знанията по отношение на сигурността и безопасността в туризма чрез разработването на нови продукти за професионално обучение. Чрез развитието на иновации в образованието по туризъм (включително последващо образование и обучение на възрастни) проектът допринесе за намаляване на риска от проблемите на сигурността в туристическия сектор.

Разработените в рамките на проекта продукти са насочени към работещите в сферата на туризма и преподавателите във висши и в средни училища.

Бургаският свободен университет е водеща организация по този проект, в който участват и партньори от Чехия, Латвия и Румъния. Повече информация можете да бъде намерена на следните адреси: http://tsst.bfu.bg/ и http://www.tsstproject.eu/.

Каним да присъстват всички, които проявяват интерес към тематиката на конференцията.