Уважаеми студенти на Бургаския свободен университет!

Уважаеми студенти на Бургаския свободен университет!

Поздравяваме ви със Студентския празник Осми декември! Този празник синтезира в себе си най-ценното от вашата младост и целенасоченост  – това е денят на студентите и студентската дързост и сила, на образоваността и на студентското устремление. Това е вашият най-студентски празник и в паметта на всички вас, които сте прекрачили прага на студентските аудитории, 8 декември ще остане скъп спомен за онова, което можем да наречем истинското начало на живота.
Учете се, трудете се, усъвършенствайте се!
Бъдете целеустремени, любознателни и смели!
Честит празник!


проф. д-р Петко Чобанов, Президент на БСУ
проф. дпн Галя Христозова, Ректор на БСУ