В Аулата на БСУ се проведе тържествената церемония за връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2003.

На 22 май в чест на деня на българската просвета и култура в Бургаския свободен университет се проведе тържествената церемония за връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2003. Специален гост на церемонията беше консулът на Република Турция г-н Мехмет Чънар.

Дипломи за придобита магистърска степен получиха 340 абсолвенти от осем специалности на Бургаския свободен университет. Седемнайсет от тях бяха отличени за високи постижения и издигане авторитета на академичната общност.