В Брюксел, БСУ представи акцентите в университетските рейтингови системи

В рамките на Годишния форум за Рейтинги на университетите и осигуряване на качеството в Европа, един от петимата водещи лектори беше Зам.-ректорът на Бургаския свободен университет - доц. д-р Милен Балтов. Заедно с Робин ван Иперен от Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, проф. Франк Цийгеле от Центъра за висше образование и развитие (Германия) и Фил Бети, Редактор на изданието на в-к Таймс „Световен рейтинг на университетите”, той акцентира върху новата тежест, която се придава в рейтингите в ЕС на регионалния принос на висшите училища.

Форумът се организира ежегодно от Центъра за парламентарни изследвания (Великобритания), като това е 3-то издание, проведено тази година в Брюксел на 30 юни. Доц. Балтов внесе специални предложения и подложи на дискусия проблемите за връзката между рейтингите, осигуряването на качеството и системата от съотнасяне към добрите практики, както и за нарастване на влиянието на висшето образование върху условията на пазара на труда в Европа.