В БСУ и за първи път в Европа ученик ще е „ректор за един ден“

В БСУ и за първи път в Европа ученик ще е „ректор за един ден“

 

БСУ ще се включи в 21-вото издание на инициативата на Фондация Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“ под мотото „Ректор за един ден“.

На 25 април за първи път в Европа ученик ще получи шанса да бъде „ректор“ за един ден. Това ще се случи в Бургаския свободен университет, който подобно на Президентството на Република България, ще се включи в 21-вото издание на инициативата на Фондация Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден“. При тази мащабна и популярна с различни наименования образователна инициатива за младежи над 16 години в рамките на един ден участниците се запознават с реалната работна среда в компании и организации и получават безценно вдъхновение от топ мениджъри.

Освен позицията за ректор на адрес https://mfd.jabulgaria.org/job/rektor-za-edin-den/ , БСУ е обявило на сайта на инициативата и 4 позиции за декан, съответстващи на четирите образователни центъра в университета, на https://mfd.jabulgaria.org/job/dekan-za-edin-den/ . Изискването към всички кандидати е да са ученици, навършили 16 години. До 5 април кандидатите следва да изпратят лично на е-пощата на ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов (mbaltov@bfu.bg) аргументирано предложение в рамките на 100 думи, което следва да включва:

За позицията „ректор за един ден“ мястото е едно и текстът следва да е на тема: Кои са трите най-важни задачи, които ще поставите за решаване в българското образование?

За позицията „декан за един ден“ местата са четири по тематичен избор за едно или повече места. Кандидатите могат да избират измежду а), б), в) и г) и текст на една от четирите теми:

 а) Кои са трите най-важни задачи, които ще поставите за решаване в българската икономика?

б) Кои са трите най-важни задачи, които ще поставите за решаване в информатиката и технологиите?

 в) Кои са трите най-важни задачи, които ще поставите за решаване в българската правна система?

г) Кои са трите най-важни задачи, които ще поставите за решаване в педагогиката и психологията?

Ректорза1ден.png