В БСУ международни сертификати по ЗБУТ

В БСУ международни сертификати по ЗБУТВ Бургаския свободен университет беше успешно проведен квалификационен курс за безопасност при работа в електрически уредби. След завършване на курса, Деканът на Центъра по информатика и технически науки към БСУ доц. д-р Радостин Долчинков връчи на завършилите курсисти удостоверения за специалисти по здравословни и безопасни условия на труд, придружени с международни сертификати по „Safety Management.

Обучението имаше практическа насоченост и се проведе, както в Бургаския свободен университет, така и в конкретни външни обекти.В БСУ международни сертификати по ЗБУТ