В БСУ - нова акция на „Пирати на пластмаса – напред в Европа!"

В БСУ - нова акция на „Пирати на пластмаса – напред в Европа!

На 20.09.2023 г. в Бургаския свободен университет беше дадено начало на поредното събитие по  проект „Пирати на пластмаса – напред в Европа!", част от  инициатива за гражданска наука (citizen cience) - България на европеизацията.

Бургаският свободен университет е българският партньор на мащабния европейски проект, който се изпълнява в 15 европейски страни. Официалното начало беше дадено миналия септември от тогавашния еврокомисар и настоящ вицепремиер и министър на външните работи на РБългария – госпожа Мария Габриел.

По случай новата акция на „Пирати на пластмаса – напред в Европа!" за 2023 година, г-жа Мария Габриел изпрати поздравително писмо, в което отправя искрени поздравления и благодарности за усилията и работата на екипа от Бургаския свободен университет и на младите хора от гр. Бургас за популяризиране на инициативата в България.

Стартът на събитието беше даден в сградата  на БСУ. Участниците – ученици и учители от ПГРЕ „Георги С. Раковски“, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ и ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“  - са партньори на Университета. След това събитието се „пренесе“ в района на Моста в Бургас.

Повече от 60 ученици и чуждестранни студенти, обучаващи се по програма Еразъм+ в БСУ, взеха проби от водата и от пясъка за наличие на пластмасови отпадъци.

От септември до ноември 2023 г. ще бъдат взети още проби за пластмасови отпадъци и ще бъдат събрани количества данни за замърсяването с пластмаса в и около европейските реки, океани и морета. Резултатите ще се анализират от местни изследователи и ще бъдат споделени с учени от цяла Европа.

Тази година, събитието е съчетано и с проява по Мисия Океан и води, а именно #ЕСДаПочистимПлажа (#EUBeachCleanUp).

Тази по-нататъшна европеизация на инициативата се финансира от Европейския съюз като част от мисията на ЕС „Възстановяване на нашите океани и води до 2030 г." в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа". Агенцията за управление на проекти към Германския аерокосмически център (DLR) координира разширяването на обхвата на инициативата чрез включване на местни партньори от участващите европейски държави.

В България това е екипът на БСУ с ръководител проф. д-р Милен Балтов.

За допълнителна информация относно инициативата за гражданска наука „Пирати на пластмаса - напред, Европа!", може да посетите https://www.plastic-pirates.eu/en (на английски език) и  https://www.plastic-pirates.eu/bg (на български език) или ни следвайте в TwitterFacebook и Instagram.

 

ПП-10.jpg
ПП-9.jpg
ПП-7.jpg
ПП-6.jpg
ПП-5.jpg
ПП-3.jpg
ПП-2.jpg
ПП-1.jpg
ПП-11.jpg