Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус

Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус

На 23.04.2016 г. за шести път се проведе  Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус, организирано от БСУ. 
Първото състезание беше проведено през 2011 година. Повод за организирането му бе желанието на тогавашни студенти от БСУ да премерят силите си с представители на различни университети и да проверят нивото на подготовката си.
В първото състезание взеха участие отбори от едва три правни факултета – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, от ВСУ „Черноризец Храбър” и от БСУ. През следващите две години броят на участващите отбори, а така също и представителността на състезанието нарастваха.
През 2016 г. взеха участие 16 отбора от 8 от университетите, в които се изучава специалността „Право”. Желание за участие изразиха и студенти от НБУ, но поради организационно-логистични причини не успяха да присъстват.
При това положение може с основание да се констатира, че организираното от БСУ състезание по решаване на гражданскоправен казус наистина се е превърнало в национално.
Самото съревнование протече при отлична организация и стриктно спазване на принципите на равнопоставеност на отделните отбори и честност при провеждането му и оценяването на резултатите. 
На първи кръг отборите бяха изслушани от две комисии, съставени от преподаватели от всички университети, а на втори кръг - от една.  
Гости на състезанието бяха съдии от Варненски окръжен съд. Присъстваха значителен брой студенти и дипломирани юристи от университетите.
От Центъра по юридически науки към БСУ участие взеха три отбора, които се представиха много добре и един от тях беше допуснат до втория кръг. 

 

3.jpg
1.jpg