В БСУ се проведе Националната конференция за СНТ

В БСУ се проведе Националната конференция за СНТ

На 30 март в БСУ се проведе XVIII-та конференция за студентско научно творчество. След вътрешния кръг на националния форум се представиха над 90 участници, работещи в  екипи от 13 висши училища от  България и от още 6 държави. Наред с  домакините от Бургаски свободен университет най-много  теми представиха екипите от студенти и докторанти на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Осем от темите са на студенти и докторанти от Индонезия, Непал, Руската Федерация, Пакистан и Малдивските острови.

Ръководството на БСУ честити на всички победители, на участниците и на техните ръководители! Гордеем се със студентите от БСУ - те спечелиха най-много призови места!

Класиране


I място

Николай Агопян, ЕСЕО, 1 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Дигитално навигационно табло“
Kevin Ardy Wijaya, Master student, BINUS University – Jakarta, Indonesia, тема: “Analysis of E-Service Quality and Unique Selling Proposition of a Smartphone Application ‘RUMPI’ Towards The Decision and Retention To Become Ketua Arisan (Gathering Leader)”
Елка Петрова, Славистика, магистър, ПУ "Паисий Хилендарски", тема: "Концептът "гора" в народопсихологията на българите"

II място

Виолета Вантева, ИКН, 3 курс и Александра Роганова, ПИМ, 3 курс – Бургаскисвободен университет, тема: „Laser Text Projector“
Беатрис Любенова, Финанси, 4 курс, СА "Д.А. Ценов" – Свищов, тема: „МонтеКарло Симулация на цената, доходността и риска на български публични компании“
Виктория Гечева, Право, 4 курс – Бургаски свободен университет, тема:„Трудовоправни проблеми в стартиращи предприятия (Start up)“
Йоана Иванова, Журналистика, 3 курс – Бургаски свободен университет, тема:„Американската нация и четвъртата власт в епохата на пост истината”

III място

Артьом Тарасов, КЕВЕИ, 4 курс и Егор Галцев, ЕСЕО, 4 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Алтернативи в задвижването на ветрогенератори”

Марианджела Бонева, МИО, 1 курс –Бургаски свободен университет, тема: „Държавен бюджет и бюджетна политика“
Ирина Бойкинова, Детска и юношеска психология, магистър – Бургаски свободен университет, тема: „Изследване на родителския стил при деца в норма и при деца с нарушения в развитието /6-14г./”

Поощрителна награда:
Здравко Караджов, КСТ, 1 курс и Радослав Симионов, ИЕЕС, магистър – Бургаски свободен университет, тема: “Изследване на ефективността на елемент на Пелтие при различни режими на работа”
Добрин Тодоров, Счетоводство и контрол, 2 курс, Стопанска академия "Д. А. Ценов" –
Свищов, тема: „Приложение на модела CAMEL за оценка на риска на публични български банки“
Владимир Русев, магистър и Емил Куюмджиев, магистър – Бургаски свободен университет, тема: “Нискооборотен, безконтактен, правотоков генератор”
Радостин Димитров, КСТ, 2 курс и Теодор Георгиев, КСТ, 1 курс – Бургаски свободен университет, тема: “Програмна реализация на информационна система за
визуализация на образи”
Никола Иванов, КЕВЕИ и Борис Тошев, ЕСЕО – Бургаски свободен университет, тема: “Проектиране и дизайн на електрическо превозно средство за градски транспорт”
Sofoora Ali, Bachelor student, Villa College - Male, Maldives, тема: “Innovation Challenges in the Circular Economy”
Людмила Вълчева, Финанси, 2 курс и Йорданка Ламбова, Финанси, 2 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Износът и вносът на България (2009-2015 г.)“
Яна Апостолова, СК, 1 курс и Миглена Тодорова, МИО, 1 курс – Бургаски свободен
университет, тема: „Видове държавни разходи. Разходи за образование в България“
Алекса Михайлова, Връзки с обществеността, 4 курс – Бургаски свободен университет , тема: „Споменът за честта на една гимназия (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)“
Деница Мутафова, Право, 1 курс, Русенски университет "Ангел Кънчев", тема: "Юридическа отговорност"
Десимира Петкова, Психология, 2 курс и Анастасия Танарова, Психология, 2 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Проучване на представата на студентите за
трафика на хора”
Хатче Селим, Право, 4 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Трудов договор,
същност, съдържание, сключване“
Юлиана Адриянова, Право, 2 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Държавата – особен субект на правото“

Специалната награда на журито за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране получи доц. д-р Пенка Георгиева -
преподавател в ЦИТН към БСУ.

Награди на Студентски съвет при БСУ:

Събин Кралев, СИ, 1 курс, Станимир Стойчев, СИ, 1 курс, Добромир Добрев, СИ, 1 курс и Мирослав Петров, СИ, 1 курс – Бургаски свободен университет, тема: “UNIcorn – мобилно приложение за Android, разработено на Phonegap”
Роксана Желева, ИМТ, 3 курс и Теодора Вълчева, ИМТ, 3 курс – Бургаски свободен университет, тема: „ZARA v/s MANGO на българския пазар”
Милена Иванова, Право, 5 курс – Бургаски свободен университет, тема: „Международна компетентност и приложимо право към наследствените отношения с международен елемент съгласно Регламент 650/2012“
Алекса Михайлова, Връзки с обществеността, 4 курс – Бургаски свободенуниверситет, тема: „Споменът за честта на една гимназия (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)“

DSC_6698.JPG
DSC_6711.JPG
DSC_6696.JPG
DSC_6684.JPG