Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Александър Янков

Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Александър Янков

На 20 и 21 юни Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет съвместно с Института за държавата и правото при БАН организира международна научна конференция, посветена на забележителния юрист и човек, учен и дипломат, роден в Бургас – чл. кор. проф. Александър Янков.

Конференцията беше открита с емоционално слово от проф. д. н. Мария Нейкова – декан на ЦЮН при БСУ и областен управител на Бургаска област, посветено на нейния незабравим учител проф. Александър Янков. Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, припомни на многобройната аудитория дългия и съдържателен житейски път на българина, познат във всички краища на Европа и света като дипломат, учен, преподавател, постоянен представител на България в ООН, посланик на страната ни в Обединеното кралство, един от създателите на Конвенцията по морско право, член на Международния трибунал по морско право в Хамбург и изключителен патриот – чл. кор. проф. Александър Янков.  Развълнуван, кметът на град Бургас Димитър Николов, също сподели спомени за блестящата мисъл на патрона на конференцията, който  е оказвал неоценима помощ на Община Бургас при многобройните казуси, свързани с морското право, дори и на своята преклонна възраст. Спомени за своя незабравим дядо сподели и внучката на проф. Александър Янков – адвокат Яна Тодорова, която участва в научния форум и с доклад.

Пленарният доклад беше изнесен от съдията в Конституционния съд на Република България и ученик на Александър Янков чл. кор. д. ю. н. Атанас Семов.

На официалното откриване присъстваха кметове от региона, магистрати, президентът на БСУ, ректорът, зам. ректорите и бившите ректори на БСУ, декани и преподаватели в БСУ, ученици от бургаски училища и др. Деловата част на форума, в която бяха представени над 60 доклада на изтъкнати учени от цялата страна и от чужбина, продължи с доклада на проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото при БАН, и на ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Доклади изнесоха юристи от партньорски университети от Испания, от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, от Русенския университет „Ангел Кънчев“, от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,  от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и др.

След закриването на деловата част гостите имаха възможност да се запознаят с някои от забележителностите на град Бургас – Морска гара, морската градина, централната градска част, да споделят както удовлетворението си от успешния форум и топлото посрещане в БСУ, така и възхищението си от красивия град Бургас, в който преди 100 години на 22 юни в скромно семейство с четири деца е родена вдъхновяващата поколения личност на проф. Александър Янков.

 

 

 

 

 

 

448794759_7843175422410861_7647584143350237408_n.jpg
20240620_111614.jpg
20240620_113349.jpg
448828407_7843176509077419_5983951756715519828_n.jpg
448830479_7843176649077405_5290878784791383567_n.jpg