В БСУ се проведе научна конференция "Право и интернет"

В БСУ се проведе научна конференция

На 21 и 22 май 2016 г. в БСУ се проведе научна конференция с международно участие „Право и интернет“. Тя беше организирана от ЦЮН във връзка с честванията на 25 - годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

Във форума се включиха над 70 участници от България, Русия, Германия и Япония. Сред тях бяха водещи учени като проф. д-р Улрих Зибер, директор на Института Макс Планк по международно и сравнително наказателно право, Германия, проф. д-р Вихър Кискинов от СУ „Климент Охридски“, проф. д-р Шиничи Ишизука, декан на юридическия факултет на университета Риукоку, Киото - Япония и председател на Японската асоциация по криминология, проф. Мики Хирано, зам.-декан на юридическия факултет в университета Кагава, Япония.

Сред участниците беше доц. д-р Цветлин Йовчев от УНИБИТ, който представи актуалната тема „Информационната война на Ислямска държава“. Особен интерес предизвика също доклада на проф. дюн Людмила Иногамова-Хегай от Московската държавна юридическа академия, посветен на решенията на ЕСПЧ за нарушаване на тайната при използване на интернет.

В рамките на двудневната конференция бяха обсъдени редица интердисциплинарни проблеми на теорията и практиката, които породиха оживена дискусия.

4.JPG
2.JPG
1-2.JPG