В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

В БСУ се проведе научна сесия с американски изследовател

На 6 март Центърът по икономически и управленски науки към БСУ проведе научна сесия за представяне на резултатите от изследването „Влиянието на културите върху международната търговия – случаят на България“ (Cultural Effects on International Trade: the Case of Bulgaria).

Изследването е част от проекта GLOBE, по който работи д-р Мария Бобина - преподавател от Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ. Д-р Бобина е стипендиант по Програма Фулбрайт и в рамките на проекта е базирана в БСУ, където методически работи с колегите си от ЦИУН и с гл.ас. д-р Диана Съботинова.

По време на научната сесия Мария Бобина запозна преподаватели и студенти от БСУ с резултатите от първия етап на изследването на културните характеристики на държавите, включени в изследването, и влиянието им върху нагласите за живота и управленските практики. В дискусията се включиха преподаватели и студенти, които изказаха мнението си и дадоха предложения за втория етап, касаещ проблемите на лидерството и организационното поведение на фирмите.

Bobina 2.JPG
Bobina 3.JPG