В БСУ се проведе семинар на тема „Изкуствен интелект в образованието"

В БСУ се проведе семинар на тема „Изкуствен интелект в образованието

На 9 април в зала 113 на Бургаския свободен университет се проведе семинар с преподаватели и докторанти от Центъра по икономически и управленски науки на тема „Изкуствен интелект в образованието" с лектор доц. д-р Димитър Минчев.

Доц. Минчев представи същността и приложението на изкуствения интелект в образованието, както и възможностите и предизвикателствата пред интегрирането му в учебния процес.

В рамките на семинара бяха разгледани и практически примери за използване на ИИ в различни образователни задачи. Участниците в семинара имаха възможност да зададат своите въпроси и да дискутират темата с лектора.