В БСУ се проведе студентският уебинар ХХI Конференция СНТ

В БСУ се проведе студентският уебинар ХХI Конференция СНТ

На 29 април 2020 г. в Бургаския свободен университет под формата на уебинар се проведе Конференцията „Студентско научно творчество“. Това е XXI –то издание на най-големия студентски научен форум в БСУ, в който традиционно участват студенти и докторанти от цялата страна и от чужбина.
Уебинарът се откри от ректора на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова и в него се представиха 82 теми от 64-ма студенти и от 30 докторанти от България, Република Казахстан, Украйна, Беларус и Полша. Представянията и дискусиите се проведоха в препоръчаните от МОН платформи на Майкрософт Тиймс в пет канала – Докторанти, Технически и информатика, Икономика и управление, Право, Хуманитарни. Освен Бургаският свободен университет като домакин, активно се представиха Варшавският университет по мениджмънт, Софийският университет "Св. Климент Охридски", Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Икономическият университет - Варна, 98 НУ "Св.св. Кирил и Методий" -гр. София, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, Витебският държавен технологичен университет, Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Техническият университет - София, филиал Сливен, Университетът за национално и световно стопанство и др.
Всички презентации са качени под формата на видео, а в дните до 3 май продължава гласуването на публиката тук в Майкрософт Стрийм https://web.microsoftstream.com/channel/fe5ac31b-e63e-485c-88f2-6acfb893bfb9?fbclid=IwAR1EdcOqQ-HR1xlVr_Lc78opotMcsk8icJB6u7P4RLXmyTka0PBPOb5IDOk&referrer=https:%2F%2Fwww.facebook.com%2F за най-иновативно представени теми и за награди, предоставени от Студентския съвет към БСУ.
Ръководството на БСУ поздравява всички участници и ръководителите им за чудесното представяне и за показаната висока култура на уебинар изява!

 

1.jpg
3.jpg