В БСУ се проведе уебинарът ХХII Конференция “СНТ”

В БСУ се проведе уебинарът ХХII Конференция “СНТ”

На 22 април 2021 г. в Бургаския свободен университет под формата на уебинар се проведе XXII издание на Конференцията „Студентско научно творчество“. Тази година Kонференцията е посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

Уебинарът се откри от ректора на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова и в него се представиха 60 теми от 24 докторанти, 47 студенти и 8 изявени ученици от България и Словакия. Представянията и дискусиите се проведоха в препоръчаните от Министерството на образованието и науката платформи на Майкрософт Тиймс в пет канала – докторанти, технически и информатика, икономика и управление, право и хуманитарни. Класираните на първи, втори, трети места, както и номинираните за специална награда от Студентския съвет на БСУ и поощрителните награди може да намерите ТУК!.

Освен домакините -  Бургаският свободен университет, активно се представиха Университетът на Търнава от Словакия, Софийският университет "Св. Климент Охридски", Югозападният университет „Неофит Рилски“, Икономическият Университет - Варна, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов, Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Университетът за национално и световно стопанство, както и учениците от I Английска гимназия – София, ППМГ „Никола Обрешков“ – Бургас, ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен, СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора и ПГТ „проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

Презентациите са качени под формата на видео и могат да бъдат изгледани в периода на следващите 20 дни на:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a48a837a81345f08bc168585799c457%40thread.tacv2/conversations?groupId=21cf3c97-f40e-44fc-9013-31369af896c0&tenantId=bbfcb60d-ae88-4785-aa0a-fc2552a1d67f .

В „екипа“ на Конференцията в МС Тимс на горния адрес участниците ще могат да намерят своите сертификати за участие, а за наградените и за всички, които желаят да ги получат на церемония, те ще бъдат връчени официално на 4 юни 2021 г. от 9.30 ч. на парадния вход на БСУ. Ръководството на БСУ поздравява всички участници и ръководителите им за чудесното представяне и показана висока култура на уебинар изява!

1 stud conf.JPG
3 stud conf.JPG
12 stud conf Pavel Erasmus.JPG
pic7.JPG
pic12.JPG
4 stud conf Martina Erasmus.JPG
pic11.JPG