В БСУ се проведе заседание на Съвета на ректорите

В БСУ се проведе заседание на Съвета на ректорите

На 13 юли 2018 година БСУ беше домакин на редовното заседание на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Във форума, председателстван от проф. Стати Статев, зам.-председател на УС и ректор на УНСС, участваха ректорите на всички университети от страната. Специални гости бяха: министърът на МОН Красимир  Вълчев; зам.-министърът Петър Николов; директорите на дирекция „Висше образование“ и на дирекция „Наука“ към МОН Ангелина Ламбрева и д-р Милена Дамянова; кметът на Община Бургас Димитър Николов; областният управител Вълчо Чолаков.

По време на дискусията беше обсъдена готовността на висшите училища за прилагане на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за прилагането му, както и промените, които са необходими при приемане на Закона за висше образование. Специално внимание беше отделено на критериите за участие на българските университети в Европейските университетски мрежи.

Посещението на министър Красимир Вълчев в БСУ е първо по рода си в неговия мандат. След края на заседанието министърът се разписа в почетната книга на университета.

 

vlcsnap-2018-07-18-12h24m59s14.jpg
vlcsnap-2018-07-18-12h26m12s232.jpg
vlcsnap-2018-07-18-12h25m25s17.jpg
vlcsnap-2018-07-18-12h25m37s144.jpg
prof.hristozova_.1_.JPG