В БСУ ще се представи филмът за Кристиан Таков „Моралът е доброто“

В БСУ ще се представи филмът за Кристиан Таков „Моралът е доброто“

За първи път в учебно заведение извън столицата – в Бургаския свободен университет ще бъде представен филмът за Кристиан Таков „Моралът е доброто“. Прожекцията и срещата с режисьора на филма Веселин Диманов ще се състоят в зала ИЗТОК  на БСУ в гр. Бургас на 29 март от 18.00 ч. Организатор на събитието от страна на домакините е Студентският съвет на БСУ.

От детската стая, през ученическия чин и студентска скамейка, до преподавателската катедра и обществена трибуна – филмът "Моралът е доброто" проследява житейския път на доц. Кристиан Таков – наш колега правист, на фона на историческите събития от последните десетилетия в България. Прожекцията е безплатна и са поканени всички студенти, преподаватели и граждани.