В БСУ стартира лятно училище за магистранти от Казахстан

Лятно обучение в БСУ На 18 август, в Бургаският свободен университет стартира поредното лятно училище за студенти-магистри от Република Казахстан. Темата е „Социална синергия и себепознание: психологически аспекти на развитието, кризисна интервенция и приобщаващо образование“, а участниците са от Казахския национален университет „Ал Фараби” в гр. Алмати. Лятното училище се откри от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов и декана на Центъра за хуманитарни науки към БСУ доц. д-р Мария Алексиева.

В основата на предложената програма за лятното училище стои идеята за все по-нарастващата необходимост от осъвременяване и усъвършенстване на съществуващите социално-педагогически практики за работа с деца и групи през призмата на социалната синергия.

Лятно обучение в БСУВ продължение на 10 дни участниците в лятното училище ще разширяват компетентностите си в областта на психологията на развитието, кризисната интервенция и приобщаващото образование и на основата на професионален диалог ще обменят идеи за добри практики в проектирането на социални и педагогически модели за работа с деца и възрастни в Република Казахстан и Република България.

Тематичните модули се водят на английски и на руски език от преподавателите на Центъра за хуманитарни науки към БСУ – доц. д-р Пепа Митева, доц. д-р Ицка Дерижан, доц. д-р Румен Бостанджиев, гл. ас. д-р Генчо Вълчев и гл.ас. Красимира Минева.

Практическата дейност на обучението ще се реализира в работни ателиета, социални институции и НПО на територията на община Бургас.