В БСУ стартира международна програма по стратегическо управление

Проект по Еразъм в БСУНа 3.07.2014 г. в Бургаския свободен университет стартира проектът „Стратегически бизнесрешения в рискова и бързопроменяща се среда” по Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Eразъм” - Интензивни програми (2013-ERA-IP-2/24.07.2013). На откриването бяха ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова, заместник-ректорите проф. д-р Милен Балтов и доц. д-р Евелина Динева, заместник-декани, преподаватели.

В продължение на петнадесет дни тридесет и осем студенти от Бургаския свободен университет, Барселонския университет в Испания; Политехническия университет на Бежа, Португалия; Дебреценския университет, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт, Прага, Чехия и Тракийския университет, Одрин, Турция ще разширят своите знания и ще формират компетенции, които ще подобрят гъвкавостта и приспособимостта им като бъдещите млади специалисти и предприемачи към съвременните изисквания на европейските икономики, ще доразвият умения като ефективна комуникация, вземане на решения в условия на неопределеност, използване на компютърни системи за обработка на информацията, математически компетенции, адаптиране на получените в образователния процес знания към спецификата на реалния бизнес. Работният език е английски.

Проект по Еразъм в БСУТова е третата по рода си интензивна програма, която се организира в БСУ, но първата интердисциплинарна програма, която обхваща три области на знанието: стратегически мениджмънт и предприемачество в условия на риск, математически методи в икономиката и управленски информационни системи в бизнеса.

Обучението ще се проведе от осем преподаватели от шестте университета и един представител от бизнеса. Екипът на проекта - доц. д-р М. Нейчева и доц. д-р Е. Николова, и преподавателите от партньорските университети са си поставили следните задачи: запознаване с европейски аспекти на обучението по стратегическо управление; представяне на добри национални практики за оценка и управление на риска; запознаване с основните модели и методи на вземане на решения в условия на риск; развиване на практически умения за използване на математически модели и информационни системи в управленския процес. Съществен елемент на проекта от гледна точка приложимост на придобитите в учебния процес знания и умения е запознаването с особеностите на управленския процес и демонстриране съчетаването на информационни технологии и управленски модели в реална организация. Студентите ще посетят Лукойл и ще се запознаят с управленски софтуер за бизнес решения, представен от фирма Business Management Systems.

Информация за проекта може да се намери на адрес http://erasmus-sbdr.bfu.bg и страницата на проекта във Facebook Erasmus IP bfu sbdr 2014.