В БСУ стартира проект «Българският език в социалните медии»

В БСУ стартира проект «Българският език в социалните медии»

На 24 април 2018 година, вторник, от 11 часа в БСУ се проведе  пресконференция по повод стартирането на проект «Българският език в социалните медии». Проектът е фундаментален, финансира се от Фонд «Научни изследвания» и е с  продължителност 3 години. Общата отпусната сума е 105 547.00 лева.  
Екипът на проекта включва: доц. д-р Диана Попова – ръководител; проф. д.ф.н. Калина Лукова; проф. д.п.н. Галя Христозова; доц. д-р Веселина Ватева; гл.ас. д-р Милен Филипов; гл.ас. д-р Мария Манева; ас. д-р Юлия Шаповалова и 4-ма студенти.
Необходимостта от разработването на научния проект се мотивира с глобалното значение на социалните медии, които превръщат комуникацията в интерактивен диалог и създават предизвикателства пред книжовната норма на българския език.
Основната цел на проекта е да изследва сблъсъка между книжовната форма и паралелния език в социалните медии и ефектите от него върху ползвателите на българския книжовен език.
Темите, които ще се наблюдават и изследват, са: «Политици»; «Актуални проблеми от социалния живот»; «Висше образование»; «Мода и лайфстайл». Социалните медии, които ще се наблюдават, са: фейсбук, туитър и блогове.
По тема «Политици»  ще се изследват фейсбук и туитър профилите на: Бойко Борисов, Румен Радев, Волен Сидеров, Валери Симеонов, Мустафа Карадайъ.
 По тема «Актуални проблеми от соц. живот» ще се наблюдават теми с ключови думи: протести (стачки и др.), безработица, бедност, демографски проблеми.
По тема «Висше образование» ще се изследват групи във фейсбук от следните университети: Бургаски свободен университет; Софийски университет; Технически университет – Габрово; Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –  Пловдив; Икономически университет – Свищов; Медицински университет – Плевен; Висше военноморско училище „Н. Вапцаров“
По Всички теми ще се изследват блогове / фейсбук /туитър профили на: Любен Дилов; Веселина Седларска; д-р Тони Филипов; Иван Бедров; Иво Инджев.
По тема «Мода и лайфстайл» ще се изследват публикациите на проф. Любомир Стойков и на популярни сайтове и профили в социалните мрежи за мода.
Резултатът от проекта ще бъде обобщен в монографичен труд, студии, статии. Ще се проведе конференция на тема: „Българският книжовен език в социалните медии  – колизии и влияния” .