Важно за първокурсниците на БСУ

Важно за първокурсниците на БСУ

Уважаеми първокурсници!

Информираме Ви, че поради епидемичната обстановка в страната откриването на академичната 2020-2021  година на 5 октомври ще бъде по центрове както следва:

 

 

 

 

За студентите от Центъра по информатика и технически науки – от 9 часа в зала 207

За студентите от Центъра по хуманитарни науки

  • направление Педагогика - от 11 часа в Аулата на БСУ
  • направления Психология, Журналистика и връзки с обществеността - от 12 часа в зала Изток

За студентите от  Центъра по юридически науки – от 12 ч. в зала 110

За студентите от Центъра по икономически и управленски науки – от 13 ч. в зала 208

На срещата ще получите информация  и указания относно съдържанието и организацията на учебния процес, академичния състав, достъпа до електронни ресурси и регистрацията в тях, достъпа до университетската библиотека, възможностите за участието в международни програми и проекти, условията за получаване на стипендии и за участие в платени студентски практики.

Студентските книжки ще бъдат връчени на срещата по откриването на учебната година.

Справка за факултетния си номер може да направите на следния линк https://e-services.bfu.bg/ksk/first.php

Учебните графици може да видите в портала Електронни услуги на БСУ: https://e-services.bfu.bg/common/graphic.php;

Предвидили сме за студентите от първи курс обучението да се провежда присъствено. Осигурили сме всички условия за дезинфекциране на сградата и учебните зали. Молим в сградата на университета да спазвате изискванията за дистанция, за носене на маски и всички хигиенни препоръки на здравните власти. 

При промяна на обстоятелствата, произтичащи от епидемичната обстановка и мерките на правителството, ще внесем нужните промени в организацията на учебния процес и ще Ви информираме за това чрез сайта на БСУ и чрез платформите за електронни услуги и електронно обучение.

 

От ръководството на БСУ