Вечер на специалностите ЦИТН

Вечер на специалностите ЦИТН