Вечер на специалностите в ЦИТН

На 25.04.2008 се проведе традиционната Вечер на специалностите в Центъра по информатика и технически науки. Гости на срещата бяха представители на Джобтайгър, Human Relations Consulting Recruitment, Майкрософт, Бюро по труда, Лукойл, Бусофт, Телеком, 2+ , Орбител, Научно Технически Съюз - Бургас, ръководството на Бургаски Свободен Университет, както и много възпитаници от различни випуски, завършили специалностите ИКН, КСТ , КТТ и Електроника. Основни въпроси, които се разискваха бяха реализацията на студентите, завършили специалностите на центъра и изискванията на работодателите към тях в контекста на членството на България в ЕО.

Инициативата се организира за пета поредна година от БСУ, като за първи път се осъществява и с подкрепата на Джобтайгър ООД. Госпожа Надежда Петрова представи различните инициативи на организацията, както и международната сертификационна програма за обучение на кариерни консултанти (GCDF – Global Career Development Facilitator), провеждана от Джобтайгър. Чрез бюлетина на Джобтайгър в инициативата се включи един от водещите консултанти в областта на човешкия капитал в България, които предлагат богата гама от услуги - от подбор на кадри до консултации по развитие на персонала, временен мениджмънт, изграждане на екипи, обучения, програми за мотивация и др - Human Relations Consulting Recruitment, представена от г-жа Реджеб.

През тази година най-активно фирми от областта на IT технологиите провокираха ред дискусии на тема Академия-Университет-Бизнес. Един от активните участници е Майкрософт. Гост на нашата среща бе госпожа Хаджангурова, представител на Майкрософт – България. Г-жа Найденова от Бюро по труда представи евро фондовете за кариерно развитие.

В дискусията активно участие взеха доцент Долчинков – център кариери БСУ, господин Динев – Лукойл, господин Капсималов - Телеком ЕООД, доцент Симеонов – зам. декан по НИД, господин Димитър Павлов – 2+, господин Тодоров – Орбител.

Деканът на ЦИТН, професор Юдов, награди изявените студенти в Националната студентска сесия 2008 година с награди от ЦИТН-БСУ и награди, предоставени от Майкрософт-България. Господин Динев – Лукойл и господин Тодоров – Орбител обявиха студентите, успешно справили се с практическите конкурсни задачи, предоставени от техните фирми. Вечерта бе анонсирана през януари на сайта на БСУ www.bfu.bg и в месечния бюлетин на Джобтайгър за април www.jobtiger.bg.