Вечер на специалностите в ЦИТН

Център по информатика и технически науки

ПОКАНА

ЗА ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ДО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ, БИВШИ СТУДЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ДО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ НА ЦЕНТЪРА

Най-учтиво Ви каним да присъствате на

ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

на 17 април 2009 г.

16:00 – Награждаване на студентите спечелили награди от студентската научна сесия, участвали в конкурсите на центъра и в  научноизследователска дейност на университета. Среща с фирми потребители на кадри в региона.

17:00 - Среща на дружествата по информатика, комуникации, електроника и на клуба по комуникационна техника в гр. Бургас

19:00 - За желаещите се организира коктейл в ресторант България.

Закупуване на куверти за коктейла - стая 24, БСУ.

За студенти кувертът е 20 лв., а за преподаватели и гости - 25лв.

Срок: 15.04.2009 г.

За участие в мероприятията, моля регистрирайте се онлайн тук!