Вечер на специалностите в ЦИТН

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

ПОКАНА

 

ДО ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ СТУДЕНТИ

НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

Най-учтиво Ви каним да присъствате на

 

ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

 

ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМУНИКАЦИЯ И ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

на 27 април 2012 г.

от 18.30 часа в ресторант България.

Закупуване на куверти за коктейла: стая 24, БСУ.

Цена на куверта за студенти: 25 лв

Срок за закупуване: 20.04.2012 г.